Vi går vinteren i møde - husk

Vi går vinteren i møde og i den forbindelse vil vi gerne minde om følgende:

 

 1. Natophold i kolonien
  Ifølge Lokalplanen må kolonihavebebyggelsen kun anvendes til natophold fra 1. april til 30. september, samt i efterårsferie, jule- og vinterferie og påskehelligdagene (Lokalplanen §3, 3.2). Vi beder jer respektere denne regel!

 

 1. Hækken skal klippes!
  Ifølge vores ordensreglement:  Hækken skal klippes mindst 1 gange årligt. Hækken skal være klippet senest 1. oktober.
  Vejvendte hække som efter 1. oktober er højere end 1.60 meter, vil blive foranstaltet klippet for regning til havens lejer. 

 

 1. Vedligehold af vejstykke
  Du er forpligtet til at vedligeholde det vejstykke, der grænser op til haven. Det gælder både huller i vejen og renholdelse for ukrudt. Vedligeholdelsen skal ske til midten af vejen. Sørg for at få det bragt i orden løbende - også i vinterhalvåret!
  (Se separat opslag om huller i vejen for mere info).

 

 1. Der lukkes for vandet søndag den 5. november kl.11.00.
  Ved frost lukkes der før.

   HUSK at lukke for stophanen ved huset. Efterfølgende skal alle vandhaner i og ved huset stå åbne, så anlægget bliver tømt for vand. Når der ingen vand er i rørene, kan der ikke ske frostsprængninger.