Juridiske spørgsmål

Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse.

Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.