Haver køb salg

 

Køb.

Er du interesseret i at købe en have i Skovly, kan du finde opslag på vores opslagstavle i kolonien og du er også velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.

Husene i Skovly vurderes og sælges i henhold til Kolonihaveforbundets regler.

Der er ikke bopælspligt i kommunen.

Helårsbeboelse er ikke tilladt.

Salg.

Hvis du ønsker at sælge, skal du starte med at kontakte vurderingsudvalget eller bestyrelsen.

Vurderingsudvalget: Niels Schmidt mobil 5150 1278

Bestyrelsesformand: Finn Haahr mobil 2993 6827