Alle referater er slået op ved Fælleshuset. Du kan også henvende dig til Bestyrelsen, hvis du er interesseret i at se referaterne.

Hilsen
Bestyrelsen