Generalforsamling 2023 – Søndag d.26.2.2023 kl. 14 – 16 i Ulkebøl Forsamlingshus.


Ønsker du at komme med forslag/ændringer til ordensreglementet eller vedtægterne, så er det ved at være nu.


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 31. januar før generalforsamlingens afholdelse.

Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. 

17-Februar-2022

Processen for juridiske henvendelser

03-Oktober-2021

Er du opdateret?

Hvis du får ny adresse, telefonnummer eller e-mail, så husk at give besked til vores kasserer:
info@hf-skovly.dk

På forhånd tak
Hilsen Bestyrelsen

03-Oktober-2021

10-April-2022